Středisko výchovné péče

    

    Středisko výchovné péče MIMOZA nabízí poradenskou a psychologickou podporu a pomoc dětem, dospívajícím, rodinám a školám. Zřizovatelem našeho střediska je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. MIMOZA je samostatné pracoviště při DDÚ v Hradci Králové

    Středisko poskytuje své služby klientům, kterými jsou děti, případně zletilé osoby do ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, jejich rodičům nebo zákonným zástupcům a pedagogům.

    Základem péče je poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb dětem s rizikem poruch chování nebo s již rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, u kterých není nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova.

    První návštěvu je u nás vhodné předem domluvit. Objednat se můžete na tel. čísle 737 568 228.

    Naše služby také poskytujeme v určené dny na odloučeném pracovišti v Lanškrouně. Najdete nás v budově MěÚ Lanškroun, nám. J. M. Marků 8 (bývalá pošta). Informace a objednání na tel. 737 568 228.Nabízíme tyto služby:

        Poradenství
        Individuální setkání
        Terapeutické skupiny pro děti
        Rodinnou terapii
        Psychologickou a spec. pedagogickou diagnostiku
        Práci s třídním kolektivem a učiteli

Nejčastější problémy dítěte a dospívajícího


        způsob života ohrožující dítě samotné
        způsob života nepřijatelný pro rodinu, okolí
        zneužívání návykových látek, závislostní chování
        útěky z domova
        konflikty v rodině, kde rodiče ztrácí možnost pozitivně situaci ovlivnit
        delikvence - porušování zákona
        sebepoškozování, ohrožování vlastního života
        nepřiměřená agresivita v chování
        citové či tělesné strádání ohrožující zdravý vývoj
        týrání, zneužívání
        krádeže, lhaní
        opuštění přípravy na povolání se zahálčivým způsobem života

Co můžete očekávat?


        důvěru a pochopení
        bezpečný prostor pro hledání cesty z potíží a problémů
        dobrovolnou spolupráci
        bezplatné služby
        diskrétnost, mlčenlivost
        pracujeme pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 (jinak dle domluvy)
        Věnovat se Vám bude psycholog, speciální pedagog a sociální
            pracovnice

Co potřebujete při návštěvě u nás?


        odvahu problémy řešit
Rychlý kontakt
tel.: (+420) 465 526 969
mob.: (+420) 737 568 228
Email: info (at) svp-mimoza.cz